Snabb arkitekturvisualisering

Om tiden eller budgeten är begränsad så finns det mycket man kan göra utan att blanda in 3D i processen alls, och därmed producera bilder på betydligt kortare tid. Arkitekturvisualisering behöver inte nödvändigtvis innebära 3D, som alltid gör processen längre.

Snabb arkitekturvisualisering

De här bilderna gjorde jag för ABAKO Arkitektkontor, vid ett tillfälle när det skulle utarbetas ny skyltning till Scandinavium. Detta var jämförelsevis tidigt i ett projekt, och syftet med bilderna var varken att sälja eller informera, som det ju ofta är annars, utan att testa olika idéer. Detta är ett sätt att jobba som är till stor fördel för dig som kund, eftersom man redan tidigt kan få en tydlig och klar bild av sina idéer, och även upptäcka brister innan det hunnit gå för mycket tid och pengar. Man kan snabbt och lätt ställa olika varianter mot varandra och se vilka för- och nackdelar de har, och man kan visa sina idéer för andra intressenter inom projektet och få del av deras synvinklar.

Läs mer om arkitekturvisualisering här.

SaveSave