Illustrationer för kvinnojour – broschyr

En av landets kvinnojourer behövde nytt skriftligt material under 2017, och jag fick frågan om jag kunde hjälpa till med illustrationer till en broschyr. Kvinnojourerna ju har alltid en utmaning i att nå fram med sin utsträckta hand till dem som behöver den. Att visa att de finns till hjälp, att det går att lämna ett destruktivt förhållande, varför det är viktigt, och rent praktiskt hur man kan gå till väga. I det här fallet rörde det sig som sagt om en broschyr, som skulle tryckas på många språk. Bilderna behövde förstås vara inkluderande och talande.

Illustrationer broschyr

Jag ser alltid till att ha med mig variationer i etnicitet, ålder, genus osv. i mina bilder, men i det här projektet behövde det ligga speciellt mycket i förgrunden. Det är ju viktigt att inte utesluta någon. Många frågor uppstod under arbetet gång, eftersom ämnet är så känsloladdat och bilderna blir lätt utsatta för misstolkningar. Att prata om makt, våld och genus är känsligt, att blanda in etnicitet och andra aspekter kräver extra eftertanke. För att bara nämna en av de balansgångar vi kom till så gällde det att avväga hur drabbande bilderna skulle vara. De behöver ju nå fram starkt – men samtidigt ska materialet ingjuta mod, inte fasa. Det krävdes ett antal diskussioner med uppdragsgivaren under projektets gång.

Läs mer om illustrationer här.

SaveSave

SaveSave

SaveSave