Produktvisualisering Göteborg life science

Under min utbildning (Computer Graphics Design på Yrkeshögskolan Göteborg) gjorde jag en av två praktikperioder på MK Media. Där modellerade jag mycket produkter till visualiseringar inom medicinteknik / life science. Det här är en lungventil för behandling av patienter med KOL. Uppfinning av Pulmonx.

SaveSave

SaveSave